MUUSIKA KOMPOSITSIOONIÕPETUS. Harjutused

Sisukord

Genereeri helivältuste järgnevus

Vali, millistest vältustest ning kui mitmest noodist koosnev jada koostada. Rühmita see vastavalt määratud taktimõõdule (paberil). Vihje: vajadusel kasuta pidekaari.
Mitmest noodist: Kasuta ka pause:
Lubatud vältused: täisnoot poolnoot veerandnoot kaheksandiknoot kuueteistkümnendiknoot kolmekümnekahendiknoot