MUUSIKA KOMPOSITSIOONIÕPETUS. Harjutused


Sisukord

Helivältus

Vali sobiv helivältuse märk
Määra helivältus
Leia puuduv vältus
Lisa taktijoon
Määra taktimõõt

Projektülesanne: jaota helivältused taktidesse

Helikõrgus

Kirjelda helikõrguse asukohta: viiulivõti
Kirjelda helikõrguse asukohta: bassivõti
Kirjuta helikõrgus tähtnime järgi: viiulivõti
Kirjuta helikõrgus silpnime järgi: viiulivõti
Mis noot see on? Viiulivõti
Mis klahv see on? Viiulivõti
Kirjuta helikõrgus tähtnime järgi : bassivõti
Kirjuta helikõrgus silpnime järgi: bassivõti
Mis noot see on? Bassivõti
Mis klahv see on? Bassivõti
Leia enharmooniliselt vastav noot tähtnimetuse järgi.
Leia enharmooniliselt vastav noot silpminetuse järgi.
Viiulivõtmest bassivõtmesse
Bassivõtmest viiulivõtmesse
Mis oktavis see noot on? Viiulivõti.
Mis oktavis see noot on? Bassivõti.

Akord

Ehita intervall üles. Viiulivõti.
Ehita intervall alla. Viiulivõti.
Ehita intervall üles. Bassivõti.
Ehita intervall alla. Bassivõti.

Ehita meloodiline intervall üles. Viiulivõti.
Ehita meloodiline intervall alla. Viiulivõti.
Ehita meloodiline intervall üles. Bassivõti.
Ehita meloodiline intervall alla. Bassivõti.

Ehita akord üles. Viiulivõti.
Ehita akord alla. Viiulivõti.
Ehita akord üles. Bassivõti.
Ehita akord alla. Bassivõti.

Harmoonia

Määra helistik
Kirjuta duur-helirea nimetus
Kirjuta moll-helirea nimetus
Ehita helirida antud noodist üles


(c) 2018, Tarmo Johannes trmjhnns gmail com